Przez żołądek do Lizbony.

Lizbona, jak na stolicę Portugalii przystało to miasto wielobarwne, wielokulturowe, a przede wszystkim wielosmakowe. Wyczerpując jak najszybciej aspekt faktograficzny posłużę się najbardziej praktycznymi z nich. Miasto leży na siedmiu wzgórzach,…

Bogactwo Parku Narodowego Serengeti

Park Narodowy Serengeti to jeden z najbardziej znanych parków narodowych w Afryce, a nawet na całym świecie. Położony jest w północnej części Tanzanii, przy granicy z Kenią, w bezpośredniej bliskości…

Skarby Peru: Machu Picchu

Machu Picchu to jeden z najsłynniejszych zabytków nie tylko Peru, ale także całej Ameryki Południowej. Są to potężne ruiny byłego miasta Inków, Indian zamieszkujących te tereny przed przybyciem konkwistadorów z…