środa, 29 maja, 2024

Co to jest magnetoterapia?

Terapia magnetyczna jest niekonwencjonalną praktyką, która wykorzystuje magnesy do celów terapeutycznych. W tym kontekście, magnesy są wykorzystywane do leczenia wielu różnych problemów zdrowotnych (chroniczny ból, migreny, bezsenność, zaburzenia bliznowacenia). Istnieją dwie główne kategorie magnesów: magnesy statyczne lub stałe, których pole elektromagnetyczne jest stabilne, oraz magnesy impulsowe, których pole magnetyczne jest zmienne i które muszą być podłączone do źródła elektrycznego. Większość magnesów sprzedawanych ponad ladą należy do pierwszej kategorii. Są to magnesy o niskiej intensywności, które mogą być używane niezależnie i indywidualnie. Magnesy impulsowe są sprzedawane jako małe, przenośne urządzenia lub są używane w biurze pod nadzorem lekarza.

Główne zasady.

Sposób działania magnetoterapii pozostaje tajemnicą. Nie wiadomo jak pola elektromagnetyczne wpływają na funkcjonowanie mechanizmów biologicznych. Przedstawiono kilka hipotez, ale żadna z nich nie została do tej pory udowodniona.
Najczęstszą hipotezą jest, że pola elektromagnetyczne działają poprzez stymulowanie funkcji komórek. Inni twierdzą, że pola elektromagnetyczne aktywują krążenie krwi, co z kolei sprzyja dostawie tlenu i składników odżywczych, lub że żelazo we krwi działa jak przewodnik energii magnetycznej. Pola elektromagnetyczne mogą również zakłócać transmisję sygnałów bólowych pomiędzy komórkami organu a mózgiem.

Korzyści płynące z terapii magnetycznej.

Niewiele jest naukowych dowodów na skuteczność magnesów. Jednak niektóre badania podkreślają ich pozytywny wpływ na niektóre warunki.

1. Stymuluje gojenie się złamań, których wyleczenie zajmuje dużo czasu.
Liczne badania wskazują na korzyści płynące z magnetoterapii w odniesieniu do leczenia. Na przykład, magnesy pulsacyjne są powszechnie stosowane w medycynie konwencjonalnej, gdy złamania, szczególnie kości długich, takich jak piszczel, goją się powoli lub nie goją się całkowicie. Ta technika jest bezpieczna i bardzo skuteczna.

2. Pomocna w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów.
W kilku badaniach oceniano efekty terapii magnetycznej, stosowanej przy użyciu magnesów statycznych lub urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, zwłaszcza kolana. Ogólny wniosek z tych badań był taki, że zmniejszenie bólu i innych objawów fizycznych, choć mierzalne, było niewielkie. Niemniej jednak, ponieważ podejście to jest stosunkowo nowe, przyszłe badania mogą dostarczyć wyraźniejszych wskazówek co do jego skuteczności.

3. Pomocna łagodzeniu niektórych symptomów SM.
Niektóre badania sugerują, że impulsowe pola elektromagnetyczne mogą przyczynić się do zmniejszenia objawów stwardnienia rozsianego. Główne korzyści to efekt antyskurczowy, zmniejszenie zmęczenia i lepsza kontrola pęcherza, funkcje poznawcze, mobilność, widzenie i jakość życia. Zakres tych ustaleń jest jednak ograniczony ze względu na niedociągnięcia metodologiczne.

4. Przyczynianie się do leczenia nietrzymania moczu.
W kilku badaniach oceniano wpływ impulsowych pól elektromagnetycznych na leczenie stresowego nietrzymania moczu. Przeprowadzano je głównie u kobiet, ale także u mężczyzn po usunięciu prostaty. Chociaż wyniki wydają się obiecujące, wnioski z tych badań nie są jednomyślne.

5. Przyczynianie się do łagodzenia migreny.
Badania wykazały, że magnetoterapia może być skuteczna w łagodzeniu niektórych rodzajów bólu (reumatoidalne zapalenie stawów, ból pleców, stóp, kolan, ból miednicy, itp). Magnetoterapia byłaby korzystna w leczeniu zapalenia ścięgien, osteoporozy, chrapania, zaparć związanych z chorobą Parkinsona i urazami rdzenia kręgowego, bólu pooperacyjnego, blizn pooperacyjnych, astmy, bolesnych objawów związanych z neuropatią cukrzycową i osteonekrozą, a także w modyfikacji rytmu serca. Jednak ilość lub jakość badań jest niewystarczająca, aby potwierdzić skuteczność magnetoterapii dla tych problemów.

0 Comments

Leave a Comment