czwartek, 30 maja, 2024

Grając w piłkę ręczną, należy trzymać się konkretnych zasad i przepisów dotyczących zarówno poruszania się po boisku, jak i podawania piłki. Szczypiorniści zobowiązani są również do zastosowania się wobec zasad określających ubiór oraz właściwe zachowanie na boisku.

Podstawowe zasady gry

Na boisku do gry w piłkę ręczną spotykają się dwie drużyny, które obowiązują przede wszystkim zasady fair play. Jakiekolwiek faule oraz inne nieczyste zagrania są zakazane i powodują zdobywanie przewagi punktowej przeciwnej drużyny. Rozgrywka trwa godzinę i podzielona jest na dwie połowy oddzielone dziesięciominutową przerwą. Celem gry w piłkę ręczną jest trafienie w pole bramkowe. Jeśli więc piłka przekroczy linię obwodu bramki, uznaje się trafienie, a drużyna zdobywa punkty. Najważniejsze jest stosowanie się do konkretnych trzech zasad, które brzmią następująco:

  • Zasada trzech kroków – każdy zawodnik, który przechwyci piłkę, może wykonać maksymalnie trzy kroki trzymając ją w rękach.
  • Zasada trzech sekund – zawodnicy mogą mieć piłkę maksymalnie przez trzy sekundy, a następnie muszą wykonać podanie lub próbę trafienia do bramki.
  • Zasada kontaktu – gracze nie mogą przekładać piłki z ręki do ręki. Jedynym rozwiązaniem jest więc podanie do innego zawodnika lub odbicie piłki od parkietu boiska. 

Przepisy dotyczące kroków i odbijania w piłce ręcznej

 Zawodnicy po przejęciu piłki mogą wykonać z nią maksymalnie trzy kroki. Następnie muszą piłkę podać kolejnemu graczowi lub zdecydować się na odbicie piłki od parkietu boiska. Piłkę można kozłować, przemieszczając się po boisku, rzucać lub popychać do innego zawodnika, uderzać ręką, a także zatrzymywać oraz łapać. W piłce ręcznej niedozwolone jest odbijanie piłki stopami oraz podudziami. W przypadku, gdy bramkarz przekroczy obwód bramki, zaczynają obowiązywać go dokładnie te same zasady, do których stosują się wszyscy zawodnicy ofensywni. Bardzo ważne jest stosowanie się do zasad fair play, gdyż za każde niewłaściwe zachowanie drużyna utraci przewagę na rzecz przeciwników. Sędzia może karać zawodników upomnieniem za pojedyncze przejawy nieprawidłowego zachowania lub wykluczeniem z rozgrywki na kilka minut, gdy gracz wielokrotnie przejawia zachowania niesportowe. Do najsurowszych kar należy całkowita dyskwalifikacja gracza w konsekwencji ataku innego zawodnika lub bardzo groźnego faulu. Do dyskwalifikacji dochodzi również po trzecim kilkuminutowym wykluczeniu zawodnika z gry.

Zobacz także: https://polonialeszno.pl/

Zasady dotyczące zawodników w piłce ręcznej

W rozgrywkach piłki ręcznej udział biorą dwie przeciwne drużyny. W każdej z nich może być 16 zawodników, jednakże na boisku podczas meczu nie dopuszcza się więcej niż 7 osób z poszczególnych drużyn. Aby mecz mógł się odbywać, drużyna musi wystawić minimalnie 5 zawodników na boisko. Drużyny mają prawo wymieniać graczy na zawodników rezerwowych bez większych ograniczeń. Należy dokonywać tego w strefie własnych zmian lub, gdy jeden z graczy opuści teren boiska. Bramkarze mają prawo bronić bramki całym swoim ciałem i zobowiązani są do posiadania stroju odmiennego od całej drużyny.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

0 Comments

Leave a Comment